Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest organizacją twórczą o charakterze naukowo – technicznym, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

Koło działające przy Elektrowni Bełchatów organizacyjnie bezpośrednio podlega Oddziałowi Piotrkowskiemu SIMP.

Przy Elektrowni Bełchatów działa również Sekcja Spawalnicza SIMP.

 

Za datę powstania Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni Bełchatów należy przyjąć dzień 11 września 1978 roku. Grupę inicjatorów założycieli Koła tworzyli: Alfons Górny, Andrzej Klima, Jerzy Sudolski, Bronisław Gruda, Wojciech Kamiński, Tadeusz Banasiak, Władysław Piątkowski. W chwili powstania Koło liczyło 39 członków, a jego pierwszym przewodniczącym został Alfons Górny.

Obecnie do Koła należy prawie 200 osób – głównie pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Wśród członków Koła są również pracownicy Centrali Spółki a także emeryci Elektrowni Bełchatów.

Koło jest największą jednostką terenową Oddziału Piotrkowskiego SIMP, zapewniając ok. 70 % udział członkowski w jego strukturze.